Print

Squid Ink Pasta

Ingredients

Scale
 • 350g El Real Healthy Spaghetti
 • 550g squid
 • 1/4 cup olive oil
 • 2 cloves garlic, minced
 • 3 tbsp tomato sauce
 • Salt and black pepper to taste

Instructions

 1. Lutuin ang El Real Spaghetti base sa package instructions. Drain and set aside.
 2. Sa paglinis ng squid, ihiwalay ang ulo mula sa tentacles. Remove the guts. Ingatan na hindi masira ang ink sacs para maipon ito kapag binuksan na sa kahiwalay na bowl.
 3. Hugasang maiigi ang squid. Kapag malinis na, hiwain ang tentacles at idice ang katawan.
 4. Sa hiwalay na pot naman, painitin ang mantika. Igisa pagkatapos ang garlic.
 5. Ilagay na rin ang squid at ink. Takpan muna at hayaang mag-simmer. Para hindi manikit ang sauce sa pot, magdagdag ng konting hot water.
 6. Kapag kumulo na, idagdag ang tomato sauce. Haluin. Takpan ulit and let it simmer for 20 minutes.
 7. Toss in El Real Spaghetti. Siguraduhing nahahalong mabuti.
 8. Serve and enjoy!